Osmanlı Şehir Arşivinde ” Makbul Ağa Hamamı ” olarak hizmet verdiği belirtilen şimdiki adıyla ” SEFA Hamamının 1450 yılında restore edildiği; ” Makbul Ağa Camii Vakfı ” yıllık gelir beyanından anlaşılmaktadır.

13. YY. Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıyan ” SEFA Hamamının alt yapısında Roma Mimarisinin izleri ulunmaktadır.

Hamamın Apoditeryum (Soyunmalık) bölümü 80 yıl önce modernize edilmiş; Frigitaryum (Soğukluk), Kaldaryum (Nemli Sıcaklık) ve Praefornium (Külhan) bölümleri ise Türk – Roma Antik Dokusu hiç bozulmadan günümüze ulaşmıştır.

Sıcak su haznesinin altındaki Praefornium (Külhan, Ocak) da yakılan odunların alevleri hamamın altındaki tünellerden geçerek bacalara ulaşmakta ve genel ısınmayı sağlamaktadır.